Overview

Tên công ty JV KOREA Co.,Ltd.
CEO Namgung Jang
Ngày thành lập Tháng 9 năm 2011
Tập đoàn hàn quốc JVK (16674) # 703, 3dong, 304, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Pháp nhân ở nước ngoài JV VINA (HO CHI MINH/ HA NOI, VIET NAM) / JV Moitronics (Malaysia) / JV EU (Hungary) / JV Mex (Tijuana, Mexico)
khách hàng SAMSUNG, Samsung Display, Samsung SDI, LG Display, Hyundai, SK, HANSOL, CHEMTRONICS, Elentec, PLATEL, Solu-M, SHINHWA

JV FAMILY

JV KOREA

JV Korea là công ty sản xuất và xuất khẩu có trụ sở chính tại Malaysia. JV Korea đã được đăng ký Parter của Samsung từ năm 2005. Ngoài ra, được số một trong ngành sản xuất DY, sản xuất chủ yếu dây Harness và ép nhựa. Chúng tôi đang chuẩn bị thử thách về tạo hình chân không

JVM Malaysia

JVV T.P Hồ Chí Minh Việt Nam

JVB Hà Nội Việt Nam

JVEU Hungary

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới tạo nên tương lai với nhiệt huyết và thử thách