Products

Sự hài lòng về giá cả    Thực hiện tiết kiệm chi phí bằng cách giảm thiểu thiệt hại

Đảm bảo chất lượng     Đạt được chất lượng hoàn hảo trong môi trường phòng sạch 1000 lớp

  • Tất cả
  • Màn hình
  • MOBILE
  • Đồ dùng điện tử
  • Pin xe ô tô điện
  • Phân phối

Phản xạ dạng trực tiếp LED

Chất cách điện

Cuộn băng giao diện

Băng keo hai mặt tản nhiệt

Các loại Spacer

Chất cách điện & cách nhiệt

Băng SMS di động

Cuộn băng dẫn điện

PE. PET. PO Cover Sheet

PAKING PAD

CAMERA TAPE

Mobile Conductive tape

Packing Material - Tray

Wire Harness

LCM Module Bag

Rubber Foot

3M Tape

Splice tape 8mm/12mm/16mm/24mm

BOPP tape silicone Special Lownoise tape

Copper clip

Cleaning wiper

Mascot Mikey or PEF

Shrink firm LDPE

Shrink firm LDPE

Silicagel Activated clay

RESIN

CLEAN ROOM PRODUCTS

CLEAN ROOM PRODUCTS

Packing Material - Tray

Packing Material - Tray

Packing Material - Tray