Lịch sử

Tăng trưởng và vươn lên

2016 ~

 • 06.2021 Dự định thành lập pháp nhân Tijuana tại Mexico (JV Mex)
 • 03.2019 Thành lập pháp nhân ở Châu Âu (JV EU)
        - Đối tác chính của Samsung Electronics (S E H) ở Hungary
        - Đối tác chính của Samsung SDI (SDHU) ở Hungary
 • 03.2018 Thành lập công ty ở Hà Nội, Việt Nam (JV Bắc Giang)
 • 09.2017 Công ty Hàn Quốc chuyển thành pháp nhân (JV Korea)
        - Trung tâm nghiên cứu và xuất khẩu các loại thành phẩm sang JVM và JVV
 • 05.2016 Thành lập pháp nhân Hồ Chí Minh Việt Nam (JV Vina)
        - Đối tác chính của Tập đoàn Samsung Electronics Hồ Chí Minh (SEHC)

Xây dựng nên tẳng

2005 ~ 2016

 • 2013. JVM Sản xuất Tray để Packing pin cho Samsung SDI
 • 2011. Thành lập kinh doanh ở Hàn Quốc (JVK)
        - xuất khẩu nguyên liệu cho JVM
 • 2008. JVM sản xuất Harness
        - Nhà cung cấp chính của Samsung Electronics tại Malaysia (SEMA)
 • 2005. Thành lập pháp nhân Malaysia (JV Malaysia)
        - Nhà cung cấp chính của Samsung SDI Malaysia (SDIM)